دزدی و گدایی محترمانه با همکاری همراه اول

دزدی و گدایی محترمانه خیلی شایع شده شما ادمی که ازتلوزیون اعلام می کنی جهت شرکت در قره کشی عدد2را به این شماره ارسال کن چه حقی داری که بعدش مرتب  پیام بدهی و بابت هر پیام 100تومن روی قبض موبایل محاسبه کنی با رضایت چه کسی وطبق چه مجوز شرعی و قانونی این کاررا انجام می دهی هیچ میدانی این یک نوع دزدی و گدایی وجیب مردم خالی کردنه

البته همراه اول هم همکاری می کنه اگر نه هر نامردی نمی تونه مردم را اینطورسر کار بزاره

شما مردم را ساده فرض می کنید هی پیام می دهید می گویید که ما می خواهیم به شما اموزش بدهیم شما ادم بی وجدان دلت برای مردم سوخته یا برای جیب بابات 

شما که هی اعلام می کنی  شارژرایگان پس غلط می کنی میگویی هزینه عضویت 250تومن

خودت بی عقلی مردم را هم ساده حساب می کنی

حواستان جمع کنیداز این نوع دزدی های محترمانه در جامعه داره زیاد می شه از زیرمیزی گرفتن که یک نوع دزدیه تادهان شیرینی گرفتن حق حساب گرفتن و هدیه گرفتن گدایی کردن انهایی که گدا نیستن و نیازی ندارند

ودکترهایی که ویزیت اضافی می گیرند تست واکو وازمایش وعکس وسی تی غیر ضروری می نویسند

مسئولین بهداشت و درمان و مسئولین همراه اول از خواب بیدار بشین نگذارین یک عده از خدا بی خبر بی وجدان جیب مردم را با کلک خالی کنند

خدا شمارا یاری می کند اگر مردم را یاری کنید

این پیام های فریب کارانه را نگذارید از طریق همراه اول ارسال بشه

یک نمونه ان سریال درد سرهای عظیم است

که زیر نویس کرده بود جهت شرکت در قره کشی به این سئوال جواب بدهید

وقتی من جواب دادم بدون رضایت من هر روز چند تا پیام می اید و بابت هر پیام 100تومن کسر می کند

ومثل من هزاران نفر دیگر که گول حرفهای شما را خورده اند ازاین راه سکه می خریدوبه بهانه قره کشی هزاران نفر را سر کار می گذارید

چرا مردم ازاری می کنید یاری کنید مردم را و باصداقت و با وجدان باشید تا خداهم  شمارا یاری کند

/ 0 نظر / 22 بازدید