کدام ادم بی عقل این قانون را وضع کرده ؟

کسی که در اداره بیمه بخاطر بیمه نکردن ماشین جریمه دیر کرد می گیرد این یک کار وعمل غیر شرعی و خلاف عقل  هر انسان عاقلی می باشد.

کسی ماشین دارد یک ماه می خواهد در پارکینگ خانه اش  باشد نمی خواهد بیمه نماید چرا جریمه شود این جریمه  باهمان پول زوری و دزدی  چه فرقی داره؟

کسی که  2ماشین دارد یکی برای مسافرت  می خواهد وسالی همان یک ماه که مسافرت می رود می خواهد  ماشینشو بیمه کند این کار منظقی و عقلی است چرا باید جریمه بشود هر کس این قانون را وضع کرده حتما به فکر جیب خودش بوده  خدا لعنتش کنه وکار کارشناسی  و مشورتی وعقلی نکرده ببینه یکی از شهروندان راضی هست یا نه ؟

این کسی که این دستور را داده   به فکر مردم محروم نبوده که باید سالی یک ملیون بیمه ماشین بدهد هر سال هم افزایش دارد واگر هم یک ماه که ماشینش تو پارکینگ  است واستفاده نمی کند می خواهد بیمه نکند چریمه  می شود روزی 1200تومان به چه دلیلی؟ به چه عقلی

خوب وقتی ماشین استفاده نمی کند چرا بیمه اجباری باشدو...

اصلا باید بیمه غیر اجباری باشد اگر این کار بشه خیلی احتیاط در رانندگی بیشتر  و تصادفات کمتر می شود.

الان طرف ماشینو می گازه و بی خیال به ماشین دیگه می زنه وقتی هم  سئوال می شود  این چه وضع رانندگیه در جواب میگه ماشینم بیمه است هر سال یک ملیون تومن پول بیمه می دهم  باشه بیمه هم  یک مقداری  به خرج بیفته

شما را بخدا بیمه را غیر اجباری کنید ببینید چقدر امار بیمه کنندگان کم میشه و چقدر هم تصادفات و تلفات کمتر میشه صد درصد کاهش پیدا می کنه مطمئن باشید

/ 0 نظر / 13 بازدید