شعر حماسی در مورد جنگ تحمیلی به مناسبت سالگردهفته دفاع مقدس

 فصل تنهایی

یاد شبهای عشق و شور بخیر

یاد رزم اوران     غیور بخیر

مردهایی که عشق ورزیدند

در زمین خدا خدا را دیدند

مردهایی به وسعت دریا

مثل مولایشان علی تنها

مردهایی به رنگ عاشورا

چشم در چشم روح خدا

غرق در نور بندگی کردند

مثل خورشید زندگی کردند

سبز بودندوبرگ می دادند

ابرویی به مرگ می دادند

 قسمتی ازشعر خلیل شفیعی

 

/ 0 نظر / 11 بازدید