استفتائات مقام معظم رهبری

با توجه به اینکه بیدار کردن کسی از خواب جهت نماز جایز

نیست  پدر ومادر در چه صورتی

وتا چه سنی حق دارند فرزندشان را برای نماز از خواب بیدار نمایند

 

جواب

در صورتی که ان خواب  استخفاف  یابی حرمتی به نماز باشد بیدار کردن جایز بلکه واجب است

/ 0 نظر / 10 بازدید