قدر این چند روز باقی مانده از ماه پر برکت رمضان را بدانید

غافلی از رحمت ماه خدا ای دل چرا

بر نمی داری از این خرمن کمی حاصل چرا

عضو عضو ما علیه ما شهادت می دهند

بی خبر بنشسته و گرم تماشایی چرا

برف پیری بر سرت باریده ابر روزگار

سر به خاک طاعت ای غافل نمی سایی چرا

/ 0 نظر / 24 بازدید