هفته دفاع مقدس

سلام

سلام بر شما غیور مردان دوران دفاع مقدس

سلامی به صفای جبهه های نور

سلامی به عطر عبادت رزمندگان

سلامی به حرارت و شوق سنگر نشینان

بازهم هفته جنگ امد و تکریم حماسه ها تجلیل از ایثارها و حرمت گذاری به خلوص و وفاداری به  خونها و شهادتها

برادر همرزمم می دانم نه راه گم می کنی ونه هدف را از یاد می بری ونه انگیزه را از دست می دهی ونه پشت به خون شهدا می کنی ونه عزت جهاد را با  ذلت و قعود  عوض       می کنی ونه سر بلندی اخرت را  به اسایش دنیا عوض       می کنی.

این را چشمهایت گواهی می دهد

این رادر زندگی ساده ات می بینم

تو نمک خورده ی خوان احسان حسینی 

  حاشا که نمکدان را بشکنی

برگرفته از کتاب جواد محدثی

/ 0 نظر / 11 بازدید