پس عبرت بگیرید ای صاحبان چشم و عقل و بصیرت به مناسبت سالگرد 9دیماه

چرا بعضی ها عبرت نمی گیرند از این همه گذر تاریخ وازاین همه عاقبت  ظلم و ظالمین

چشمتان را باز کنید ای فتنه گران  ای اشوبگران ای قانون شکنان ظالم ریاست طلب

کجا رفتند قابیل و قابیلیان

کجا هستند چنگیز و چنگیزیان

کجا دفنند فرعون وفرعونیان

به کدو م قبرستان  بخاک شدند نمرو د ونمرودیان

کی به درک واصل شدند ابن سعدوشمر و یزیدو یزیدیان

به کدام زباله دان تاریخ افتاده اند  شاهان ایران وصدام و صدامیان

 

ولی انهاییکه در مقابل این  ظالمین مبارزه کرده اند احترام و جایگاهشان در پیش  خلق و خالق محفوظ و محترم می باشد

پس چرا ای فتنه گران بخود نمی ایید

بعضی از شماها ادمهای مومن و محترمی بوده اید چرا بخود نمی ایید  چرا سر عقل نمی ایید چرا دنیا و اخرت خود را به باد فنا دادید چرا توبه نمی کنید

چرا از سرنوشت  ظالمین گذشته عبرت نمی گیرید

یک ساعت فکر کنید که از 70 سال عبادت برتر است

هنوز هم مهلت دارید تا مرگتان نرسیده توبه کنید

و به اغوش پر مهر ومحبت اسلام پناه برید و مثل حر عاقبت بخیر بشید

/ 0 نظر / 31 بازدید