اشتباه فرشته مرگ بدلیل تغییر چهره و زیبایی زیاد

یکروز یک زن حدود45 ساله با حالی خیلی بد مراجعه میکند بیمارستان بعد از درمان حالش بهتر می شود شب در خواب می بیند فرشته مرگ به او می گوید تو هنوز 40سال دیگر زنده خواهی بود.

این زن خوشحال میشه به دکترها میگه صورت من را جراحی پلاستیک کنید چین و چروک صورتش را صاف می کنه چربیهای اضافی بدن را با عمل ساکشن در میاره و خیلی به خودش میرسه و خودشو زیبا مکنه به امید اینک هنوز 40سال دیگه زنده است

ولی به محض اینکه وارد خیابان میشه با یک ماشین تصادف میکنه وکشته میشه فرشته مرگ که به سراغش میاد  زنه به او اعتراض می کنه

میگه توگفتی من 40سال دیگه عمر دارم چرا من را از جلو ماشین نجات ندادی؟

فرشته مرگ به او می گوید تورا نشناختم  خیلی خودت را تغییر داده بودی

زیبایی ناگهانی هم درد سر ساز شد

نقل از کتاب چشمانت را بگشای

/ 0 نظر / 12 بازدید