اس ام اس های جالب عید غدیری

دربحر شرف گوهر یک دانه علیست

برمسند دین امیر و فرزانه علیست

در مکه ظهور کرد تا برهمه کس

معلوم شود که صاحب خانه علیست

 

ما زین جهان ازپی دیدار می رویم

از بهر دیدن حیدر کرار می رویم

درب بهشت گر نگشایند به روی ما

گوییم یا علی و زدیوار می رویم

 

امروز به هر کوچه اذان بایدگفت

در وصف علی ز اسمان باید گفت

چون عید امیرالمومنین است

تبریک به صاحب الزمان باید گفت

/ 0 نظر / 14 بازدید