سالروز جنگ احد وشهادت حمزه سید الشهدا عموی پیامبر گرامی باد

دیروز سالگرد جنگ احد بود که هم امام جمعه محترم مشهد و هم امامان جماعت مساجد در این خصوص  تفاسیر و نظراتی داشتند.

 امام جمعه مشهددر این خصوص گفتند اگردیده بانان جنگ احد گوش به فرمان پیامبر می دادند وتنگه احد را ترک نمی کردند ان زمان مسلمانان انقدر شهید نمی دادند و عموی پیامبر نیز شهید نمی شدندو...

واگر امروز هم دیده بانان توافقات هسته ای و مسئولین نظام گوش به فرمان رهبری نباشند همان شکست زمان احد برایمان تکرار خواهد شدپس باید خیلی هوشیار باشیدونگذاریم دشمن در بین ما نفوذ کند و جامعه را دو قطبی جلوه دهد و از پشت به ما ضربه بزندو...

/ 0 نظر / 17 بازدید