شعر طنز جدید هسته ای برای دکتر ظریف

با خنده و با چهره پر نور توئی

در امر مذاکرات مشهور تویی

امروز وزیری و ظرافت داری

6سال دگر رئیس جمهور توئی

هرچند توافق نمایان شده است

یک نکته ز سوی شرق عنوان شده است

ان بچه که درخانه غنی سازی می کرد

گویند کجا رفته و پنهان شده است

با گوشی و سیم زنگ هد فون چه کنیم

باریش ظریف و بوی گل بن چه کنیم

حالا که مذاکرات مثبت شده است

با دوری از خانم اشتون چه کنیم

اگر که خسته ای گردشگری کن

شدیدا بسته ای گردشگری کن

به مانند ظریف و کاترن اشتون

به اسم هسته ای گردشگری کن

/ 0 نظر / 49 بازدید