پیام اسمانی

پس هرگز سست نشوید ودشمنان رابه صلح ذلت بار دعوت نکنید

در حالی که شما برترید و خداوند با شماست وچیزی از ثواب اعمالتان

را کم نمی کند

سوره مبارکه محمد

/ 0 نظر / 13 بازدید