عشق گل وبلبل

فکر بلبل همه ان است که گل شد یارش

گل در اندشه که چون عشوه کند در کارش

دلربایی همه ان نیست که عاشق بکشد

خواجه ان است که باشد غم خدمتکارش

/ 0 نظر / 14 بازدید