خانه کوچک

روزی امام رضا  ع  به یکی از کارکنانشان که خانه کوچکی داشت  ونان خور زیاد یک خانه بزرگ دادند و گفتند برو در ان خانه زندگی کن

مرد گفت نه چون بابام توی خانه کوچک بوده من هم توی همین خانه کوچک هستم

امام  به او  فرمودند

اگر پدرت نادان بوده ایا تو هم میخواهی نادان باشی

نقل از کتاب امام رضا و زندگی

/ 0 نظر / 11 بازدید