جملات طلایی

 

در بین تمامی مردم

 

همه فکر می کنندتنها عقل است

 

که به عدالت  بین همه مردم تقسیم شده است زیرا

 

همه مردم  فکر می کنند به اندازه کافی

 

  عقل دارند و هیچکس نمی گوید ای

 

بابا خدا که به ما عقل کم داده است

 

/ 0 نظر / 13 بازدید