شیب تند یا شیب کند

گرانی 30درصد نان بلیط  بلیت اتوبوس کرایه تاکسی پنیر  اگر

شیب کند میگویند

گرانی صدو پنجاه درصد  پارکینگ ونوار قلب شیب کند است

پس وای به شیب تند خدا نگه دارد ان وقتی که بخواهد با شیب

تند تورم رشد کند

امان از دل مردم که خون شد  دل مردم مخصوصا مردم طبقه

کارکر  اگر که کار هم نباشد که سر کار بروند

خدایا خودت رحم کند به مردم محروم و مظلوم و...

/ 0 نظر / 12 بازدید