ایا می دانید گرانترین پنیر جهان په نام دارد و از شیر چه حیوانی درست می شود؟

گرانترین پنیر جهان پول نام دارد واز شیر الاغ در صربصتان

درست می شود.

برای تهیه یک کیلو پنیر 25 کیلو شیر الاغ  لازم است.

قیمت یک کیلو پنیر الاغ حدود3ملیون تومان می باشد

منبع روزنامه جوان 1393/9/2

/ 0 نظر / 14 بازدید