شکر خدا

هر چند پیر وخسته دل و ناتوان شدم

هرگه که یاد تو کردم        جوان شدم

شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا

بر منتهای همت خود    کامران شدم

/ 0 نظر / 12 بازدید