شمارو بخدا توجه کنین خیلی درد ناک جالب و باور نکردنی !

بالاخره بعد از 2سال که خواستند به پرونده ی سرقت حسین فرزند رضا  درخشنده در دادگاه رسیدگی کنند چه حمایتی از دزد می کنند.

اول قاضی میگه این که شما برین مسافرت و مستاجرتون یا کسی دیگه از خانه شما چیزی برداره این دزدی محسوب نمیشود قاضی این گونه اعمال را دزدی نمی داند بعد می فرمایند

شما باید درب خانه تان را طوری قفل میکردی که نتونه باز کنه این که کلید خانه تان پیدا کرده یا دستش بوده از توی خانه شما وسایلتان بردارددزدی محسوب نمشود و...

دزدی زمانی می گویند که طرف به شما حمله کنه ودرب خانه تان را بشکند و وسایل خانه یا اموال شما را به زور درگیری از شما بدزدد این میشود دزدی ...

نمی دانم این قاضی ها کدام دانشگاه ودر کدام کشور درس خواندندو...

بعد قاضی در حضوردزد که همه همسایه ها می دانند دزده 10پرونده سرقت در اگاهی داره وسایل پدرش به اقرار  خودش  دزدیده و فروخته کلیه اش فروخته خرج اعتیادش کرده الان هم دو ساله دزدی می کنه وهمه دزدا میشناسنش

قاضی به من شاکی می گوید

می دانید اگر شما مدرکی نتونید بیارید که ثابت کنید این اقا دزده باید خودتان  برین زندان 

واویلا ازاین حرفهای حمایت از دزد اینطوریه که روز بروز دزدی و شرارت در کشور زیاد تر میشه

من هم با شجاعت و افتخار  اعلام  میکنم ان قاضی که بخوادمن که از دزد شکایت کردم زندان کنه وظیفه شرعی ام است که توی دهان ان قاضی بی دین و حامی دزد  بزنم  تا بفهمدکه مردم بیدارند از دزد و  حامی دزد بیزارند

شما را بخدا این است حمایت از مستضعفین حمایت از مظلوم  حمایت از مال باخته حمایا از کسی که دو ساله  دزد  وسایل خانه اش  را دزدیده  حمایت از کسی 100بار امده  کلانتری و دادگاه ولی متهم یک بار هم افتابی نشده

حمایت از یک مومن مسلمان حمایت از یک رزمنده جانباز  بسیچی

قلب انسان بدرد میاد با این کاراشون با این برخورداشون با دزدا

شما ده بار احضارش کردین یک بار نیامده در دادگاه یا کلانتری حاضر بشه 

یعنی حکم و حرف شما برای ان دزد کشک

همین دلیل تنها هم میشود یقین کرد به دزدی ان ادم

چرا اقدام جدی نمی کنین

چرا دستگیرش نمی کنین

چرا زندان بود به خاطر دزدی دیگری(بیسیم کلانتری دزدیده بود)

که من گفتم همین دزد خانه ما هم هست

چرا سریع ازادش کردین و گفتین موقع رسیدگی پرونده شما چند ماه دیگه است نمشود قبل محاکمه ازش جتی یک سوال هم بپرسیم

چرا  همان موقع ازش سوال نکردین وسایل ما را  کجا برده فروخته که همان موقع  هم دستیاش را هم  که وسایل ما را ازش خریدند دستگیر می شدند

 

هی میگن مدرک بیار 2تا شاهد بیار اخر کدو م دزد احمق در حضور 2تا شاهد دزدی میکنه مدرک ازاین بهتر که باباش میگه پسر من بوده چون معتاده  مجور شده اول وسایل خانه خودم فروخته  بعد کلیه اش فروخته خرج اعتیادش کرده و ودیگر زمانیکه پولی دیگه گیرش نیامده مجبور شده وسایل شما رو بر داره از این دلیل و مدرک بهتر چه میخوان !

چرا از برخورد بادزد می ترسین ولی با شاکی به تندی وتهدید برخورد می کنید

حالا تو دنیا قاضی  هستید و بر کرسی قضاوت و ریاست فردای قیامت جواب خدا را چگونه میخوان بدین و..

به فکر دو روز دگه هم باشین که میگن  بلند بگو لااله الاالله وحساب کتاب  قبروقیامت

/ 0 نظر / 11 بازدید