پاداش محبت و خدمت به مادر

مردی خدمت رسول خدا امد و گفت

من با نشاط و جوان  هستم دوست دارم  در راه خدا جهاد کنم

اما مادری دارم که از این کار خوش ندارد

تکلیف من چیست؟

پیامبر فرمودند در کنا رمادرت باش

سوگند به خدایی که مرا به پیامبری بر گزیده است

انس یک شب مادر باتو از جها دیک سال تو در راه خدا بهتر است

 

/ 0 نظر / 12 بازدید