بلاهایی که بر اثر سبک شمردن نماز بر سر انسان می اید

پیامبر اکرم صلی الله علیه واله می فرمایند

هرکس نماز را سبک شمارد

1-برکت از رزق و زندگیش بر داشته شود

2-نور از صورتش بر گرفته شود

3- بهره ای از اسلام به وی نرسد

4- دعاهای صالحان در حقش مستجاب نگردد

5- دعایش به اجابت نرسد

6- به ذلت جان دهد

7-  در قیامت چنان تشنه و گرسنه گردد که اگر همه غذاها و ابها بخورد سیر نشود

8-تاریکی تنگی و عذاب قبردارد

9- به صورت حیوان محشور  میشود

10- نامه عملش به دست چپش دهند و حسابش طولانی شود

11-خداوند به او نظر رحمت نکند

12-هزار سال برای حساب رسی نگهش دارند سپس اورا وارد جهنم نمایند

چنان که خداوند در قران می فرماید از جهنمیان سئوال میشود

چه چیز شما را به دوزخ کشید

در جواب گویند ما از نماز گزاران نبودیم

اری شاعر هم جالب این رباعی را سروده

شیطان که رانده شد بجز یک خطا نکرد

خود را برای سجده ادم رضا نکرد

شیطان هزار مرتبه بهتر زبی نماز

ان سجده بر ادم واین بر خدا نکرد

 

/ 0 نظر / 47 بازدید