سه نصیحت جبیرئیل به پیامبر اسلام صلی الله علیه واله

نصیحت جبرئیل به پیامبر صلی الله علیه واله

 

پیامبر ص به جبرئیل  عرض کردند مرا نصیحت کن

جبرئیل  خطاب کرد

سه نصیت می کنم شما را

1-هر کار می خواهی  بکنی بکن اما این را بران که اخر کارت مرگ است

2-هر عملی می خواهی انجام بدهی بده ولی این را بران اعمالی که برای رضای خدا باشه ارزش داره

3-با هرکس می خواهی دوست بشی بشو ولی این را بدان موقع مردن از او جدا میشوی

/ 0 نظر / 12 بازدید